نحوه‌ی تقسیم درآمد بین عدد و نمایش‌دهندگان تبلیغات


کلیه‌ی درآمد حاصل از نمایش تبلیغات، بین شما و عدد تقسیم می‌گردد و سهم شما از این میزان، ۷۰ درصد خواهد بود. این مبلغ، در هنگام نمایش تبلیغات به اعتبار حساب کاربری شما در عدد افزوده می‌گردد و به صورت ماهیانه قابل‌ دریافت خواهد بود. به دلیل محدودیت‌های عملیاتی، مبالغ کمتر از ۵۰ هزار تومان در پایان سال قابل تصفیه خواهند بود.

ما در عدد همواره در تلاش خواهیم بود که درآمد نمایش‌دهندگان را روز به روز افزایش دهیم و سهم عدد از درآمد تبلیغات صرفاً‌ برای ارائه‌ی خدمات بهتر و جذب تبلیغات است.