شرایط استفاده از سامانه‌ی عدد برای نمایش‌دهندگان تبلیغ


  • نمایش تبلیغات تنها زمانی در برنامه‌‌‌‌ی شما ممکن می‌شود که تبلیغات عدد را عیناً مطابق راهنمایی که در اختیار شما قرار داده شده است، پیاده‌سازی کرده باشید.

  • اگر نمایش‌دهندگان به هر شکلی در ارسال کلیک‌ها یا بخش‌های دیگر مرتکب تقلب شوند، با توجه به تبعات ناگوار چنین اقداماتی شامل ضرر مالی تبلیغ‌دهندگان و خدشه‌دار شدن اعتمادشان، عدد مختار است به هر شکل ممکنی در مورد فرد خاطی در کافه‌بازار و عدد تصمیم بگیرد. چنین تخلفاتی می‌تواند پیگرد قضایی نیز داشته باشد.

  • تشویق و ترغیب کاربران به کلیک روی تبلیغ‌ها به هر روش و شکلی تخلف محسوب می‌شود. عدد در چنین مواردی مختار به توقف نمایش تبلیغات در برنامه و برخورد با فرد خاطی خواهد بود.

  • عدد مختار است با توجه به سیاست‌های کاری خود نسبت به قطع سرویس‌های خود به صورت موقت یا دائم اقدام نماید.